Мусурмонов Аззам Турдиевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 18:05 | ko'rishlar soni: 19

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Боғларда дарахтлар қатор оралари ва танаси атрофи тупроқларига ишлов беришнинг илмий-техник ечимлари», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.DSc/Т58.

Илмий маслаҳатчи: Байметов Рустам Исаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд ветеринария медицинаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтути, DSс.27.06.2017.Т.10.01.

Расмий оппонентлар: Маматов Фармон Муртазович, техника фанлари доктори, профессор; Асқарходжаев Тўлқин Ишонович, техника фанлари доктори, доцент; Байбабаев Набижон Ғуломович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Рўзматов Иззатбек Бахтиёровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 18:04 | ko'rishlar soni: 11

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чақалоқларда омфалоцелени ташхислаш ва жарроҳлик даволаш усулини такомиллаштириш», 14.00.35–Болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib381.

Илмий раҳбар: Эргашев Бахтиёр Бердалиевич,тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Азамат Мухиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Абу Али Ибн Сино номидаги Тожикистон давлат тиббиёт университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Акрамходжаева Дилфуза Шакадировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 18:03 | ko'rishlar soni: 8

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Антифосфолипид синдромли келиб чиқиши турли бўлган нефропатиялар клиник-иммунологик жиҳатлари», 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси руйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Tib234.

Илмий раҳбар: Камалов Зайнитдин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Иммунология ва инсон геномикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Иммунология ва инсон геномикаси институти, DSc.30.08.2018.Tib.50.01.

Расмий оппонентлар: Ирсалиева Фатима Хуснутдиновна, тиббиёт фанлари доктори; Сабиров Максуд Атабаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Хабибуллаев Бехзод Баходиржановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
21-01-2019, 18:15 | ko'rishlar soni: 45

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Иккиламчи иммунтанқислик ҳолатларида маҳаллий хомашёлар асосида ўсимлик ва синтетик моддалардан олинган янги воситаларнинг иммунотроп фаоллиги механизми», 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/Tib210.

Илмий маслаҳатчи: Батирбеков Акрам Анварович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Иммунология ва инсон геномикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Иммунология ва инсон геномикаси институти, DSc.30.08.2018.Tib.50.01.

Расмий оппонентлар: Ирсалиева Фатима Хуснутдиновна, тиббиёт фанлари доктори; Сиров Владимир Николаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шахмурова Гульнара Абдуллаевна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Фанлар академияси Урал бўлими Иммунология ва физиология институти Федерал давлат илмий муассасаси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Цой Алексей Олеговичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
21-01-2019, 18:14 | ko'rishlar soni: 18

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қизилўнгач пластикасидан кейинги қизилўнгач чокларини чандиқли торайишининг олдини олиш ва хирургик даволаш йўллари», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib118.

Илмий раҳбар: Низамходжаев Зайниддин Махаматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Хакимов Мурод Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Эргашев Бахтиер Бердалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «А.Н. Сизганов номидаги Миллий хирургия илмий маркази (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Эшкабилов Шукурали Давлатмуратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
21-01-2019, 18:13 | ko'rishlar soni: 29

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чақалоқларда қизилўнгач атрезияси диагностикаси ва хирургик даво натижаларини яхшилаш», 14.00.35–Болалар хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib321.

Илмий раҳбар: Эргашев Бахтиёр Бердалиевич,тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Юсуф Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: С.Д. Асфендияров номидаги Қозоғистон миллий тиббиёт университети (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Тожибоева Озода Тоҳировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
21-01-2019, 17:22 | ko'rishlar soni: 51

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Навоий “Хамса”сининг насрий баёнлари (принциплари, мезонлари, усуллари)”. 10.00.02 – Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fil37.

Илмий раҳбар: Ҳамидов Ҳамиджон, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети. 

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбек тили, адабиёт ва фольклори институти, DSc.27.06.2017.Fil.46.01.

Расмий оппонентлар:Салоҳий Дилором Исомиддин қизи, филология фанлари доктори, профессор; Эргашев Қодиржон Отажонович, филология фанлари номзоди.

Етакчи  ташкилот: Алишер Навоий номидаги Давлат адабиёт музейи.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

Batafsil
Ишмурадов Шухрат Улуғбердиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
21-01-2019, 17:09 | ko'rishlar soni: 22

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Дискли плугнинг параметрларини асослаш», 05.07.01–Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/T478.

Илмий раҳбар: Тўхтақўзиев Абдусалим, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.T.10.01.

Расмий оппонентлар: Маматов Фармон Муртозевич, техника фанлари доктори, профессор; Абдиллаев Тулеген, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон қишлоқ хўжалик техникаси ва технологияларини сертификациялаш ва синаш давлат маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Сулаймонов Рустам Шенниковичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
21-01-2019, 17:08 | ko'rishlar soni: 19

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахта чигитини линтерлаш ва момиқни тозалаш жараёнларининг рационал технологиясини яратиш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Т248.

Илмий маслаҳатчи: Мақсудов Эркин Тўхтаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Paxtasanoat ilmiy markazi» AJ.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.T.08.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедходжаев Хамид Турсунович, техника фанлари доктори, профессор; Ризаев Анвар Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Хакимов Шерқул Шерғозиевич, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Жиззах политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Джайков Гафур Муратбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
21-01-2019, 16:08 | ko'rishlar soni: 35

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Объектларнинг ички структураларини интеграл берилганлар бўйича тиклаш масалаларини махсус эгри чизиқлар оиласида моделлаштириш», 05.01.07–Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/FM300.

Илмий раҳбар: Утеулиев Ниетбай Утеулиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM.01.02.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов Бахтиёр Файзиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Фаязов Кудратилла Садридинович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Термиз давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil