OAK sayti
 
24 noy 2015

Негматова Комила Сайибжановнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Самарадор композицион кимёвий реагентларни яратиш ва улар асосида бурғулаш эритмаларини олиш», 02.00.07 – композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: техника фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т113.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Рахмонбердиев Г., кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» давлат унитар корхонаси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети, 16.07.2013.K/T.14.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ибодуллаев А., техника фанлари доктори, профессор; Хамраев С.С., кимё фанлари доктори, профессор; Умаров А.В., техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

24 noy 2015

Мамарахимов Бунёд Икрамовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўзанинг бирламчи уруғчилигини такомиллаштириш», 06.01.05–«Селекция ва уруғчилик» ихтисослиги (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx114

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx.22.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Козубаев Шуҳрат Саттарджанович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Расмий оппонентлар: А.А.Нариманов, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; С.М.Ризаева, биология фанлари доктори, профессор; Р.И.Сиддиқов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Шамсиев Акмал Садирдиновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Қатор орасини мулчалаб суғориш орқали ғўзанинг сув истеъмолини мақбуллаштириш», 06.01.02 – «Мелиорация ва суғорма деҳқончилик» (қишлоқ хўжалик фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx98.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Безбородов Александр Германович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx/b.24.01.

Расмий оппонентлар: Қ.М.Мирзажонов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; М.Х.Хамидов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; А.Исашев, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Уразова Марина Батировнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /педагогика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3/5Ped.04.01

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Совершенствование технологии подготовки будущего педагога профессионального образования к проектировочной деятельности» («Бўлажак касбий таълим педагогини лойиҳалаштириш фаолиятига тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш») (13.00.05 –Касб таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Н.А. Муслимов,педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013-ped.04.01 рақамли илмий кенгаш асосида бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: А.Р. Ходжабоев,  педагогика фанлари доктори; профессор; Л.Ю. Ломакина, педагогика фанлари доктори, профессор; Э.И. Рузиев,педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Жамолдинова Одинахон Расуловнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /педагогика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Ped95

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ёшлар соғлом турмуш маданиятини ривожлантиришда узвийлик ва узлуксизлик тамойиллари амал қилишининг  педагогик механизмларини такомиллаштириш», 13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: О.М.Мусурманова, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013.Рed.04.01 рақамли илмий кенгаш

Расмий оппонентлар: М.Қуронов, педагогика фанлари доктори, профессор, Г.В.Новикова, педагогика фанлари доктори, психология фанлари доктори, профессор, С.Т.Турсунов, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Яхшимуратов Алишер Бекчановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Даврий коэффициентли дифференциал операторлар учун тескари масалалар ва уларнинг татбиқлари», 01.01.02 – «Дифференциал тенгламалар ва математик физика» ихтисослиги (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / физика-математика фанлари номзоди /.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.FM91.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хасанов Ақназар Бекдурдиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Тахиров Жозил Останович, физика-математика фанлари доктори; Касимов Шакирбай Гаппарович, физика-математика фанлари доктори; Дурдиев Дурдимурод Қаландарович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бошқирд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Нематов Шерзод Қаландаровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фотосинтетик тизимларда хлорофилл флуоресценциясининг спектрал-кинетик характеристикалари», 01.04.05 – «Оптика» ихтисослиги (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / физика-математика фанлари номзоди /.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.FM198.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарканд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Захидов Эркин Агзамович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Бахрамов Сагдулла Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Жумабаев Абдувохид Жумабаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Юсупов Джавдат Бакиджанович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий  аҳамиятга молик ...

21 noy 2015

ГАФУРОВА Дилфуза Анваровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Полиакрилонитрил толаси асосида анионит, поликомплексонлар ҳосил бўлиши ва хоссаларининг физик кимёвий хусусиятлари», 02.00.04-физик кимё; 02.00.06-юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: кимё фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.К65.

Илмий маслаҳатчи: Мухамедиев М.Г. кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.К.01.02 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: А.С.Сидиков кимё фанлари доктори; А.С.Рафиков кимё фанлари доктори, профессор; А.А.Агзамходжаев кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети қошидаги “Фан ва тараққиёт” ДУК

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик ...

21 noy 2015

ШАРИПОВА Висолатхон Хамзаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шошилинч операциялар периоперацион даврида мультимодал аналгезия адекватлигини клиник-патогенетик асослаш», 14.00.37– Анестезиология ва реаниматология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббий фанлари номзоди/

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib533

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сабиров Джурабой Маъруфбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.01

Расмий оппонентлар: Джонг Ку Ёнг, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ю.С. Полушин, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Т.С.Агзамходжаев, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Сеул Миллий Университети (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик ...

18 noy 2015

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсатининг навбатдаги мажлиси тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Раёсатининг навбатдаги мажлиси 2015 йилнинг 18 ноябрь куни бўлиб ўтди. Мазкур мажлисда қуйидаги масалалар кўриб чиқилиб, тегишли қарорлар қабул қилинди:

Аттестация ишларини кўриб чиқиш;

Фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгашлар таркибларига ўзгартиришлар киритиш ҳақида;

Бир марталик фан доктори илмий даражасини берувчи илмий кенгашлар тузиш ҳақида...

>> <<