OAK sayti
 
19 may 2015

ШАМСИЕВ Жамшид Азаматовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib298.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болаларда эхинококкозни жарроҳлик даволаш натижалари ва рецидив профилактикасини яхшилаш йўллари», 14.00.35 – болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони:  Акилов Хабибулло Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар: Н.С. Стрелков тиббиёт фанлари доктори профессор, 
С.В. Минаев тиббиёт фанлари доктори профессор, Н.Ш. Эргашев тиббиёт фанлари доктори профессор.

Етакчи ташкилот: Н.И.Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети (Москва).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

16 may 2015

ХАДЖИБАЕВ Фарход Абдухакимовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: тиббиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib82.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Яхши сифатли механик сариқликни хирургик даволашда эндобилиар амалиётларнинг роли ва ўрни», 14.00.27–хирургия (тиббиёт фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониКаримов Шавкат Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ва Россия Федерацияси Фанлар академияси академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.20.01

Расмий оппонентлар: MD, professor Kim Jae Kyu; т.ф.д., профессор Чжао А.В.; т.ф.д., профессор Девятов А.В.

Етакчи ташкилот: Сеул миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

14 may 2015

Докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар РЎЙХАТИ

 Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган  илмий нашрлар РЎЙХАТИнинг нашр қилинганлигини маълум қилади.

 

 Ушбу РЎЙХАТни ОАК бухгалтериясидан олишингиз мумкин.

 Телефон: 233-11-43

05 may 2015

БАКИЕВА Шахло Хамидуллаевнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: тиббиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Tib177.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Қон тизими патологиясида бурун ва бурун ёндош бўшлиқлари касалликлари клиникаси, патогенези ва даволаш», 14.00.04–оториноларингология  (тиббиёт фанлари).

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хакимов Абдумалик Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.01.

Расмий оппонентлар: MD, professor Doris Lang-Loidolt; т.ф.д., профессор Киселев А.С.; т.ф.д., профессор Джаббаров К.Д.

Етакчи ташкилот: Сеул миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

04 may 2015

ЮЛДАШЕВ Акмал Акрамовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: тиббиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib490

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Оёқ-қўл йирик сегментларининг қон айланиши бузилишли мураккаб жарохатлари: хирургик ва патофизиологик тамойилари», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Асамов Равшан Эркинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.20.01

Расмий оппонентлар: тиббиёт фанлари доктори, профессор Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор Асилова Саодат Убаевна, тиббиёт фанлари доктори Хашимов Шухрат Хуршидович

Етакчи ташкилот: Н.В.Склифосовский номидаги Тез ёрдам илмий-тадқиқот институти, Москва, Россия Федерацияси

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

29 apr 2015

Мирзаев Бахадир Суюновичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т358

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон шароитида тупроқ эрозиясига қарши ишлов берадиган технологиялар ва техник воситаларни такомиллаштириш», 05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларни механизациялаш (техника фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Маматов Фармон Муртозевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва мелиорация институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент автомобил-йўллари институти, Тошкент давлат техника университети, Тошкент ирригация ва мелиорация институти ва Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, 16.07.2013.Т.07.01.

Расмий оппонентлар:  т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев, т.ф.д., проф. Т.И.Аскарходжаев, т.ф.д., проф. Б.П.Шаймардонов.

Етакчи ташкилот: «Ўзагромашсервис» уюшмаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

22 apr 2015

Давлат рўйхатидан ўтказилган ҳужжатлар тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2015 йил 20 мартдаги 214/7-сонли «Талабгорларнинг илмий ва илмий-педагогик фаолиятга лаёқатини аниқлаш бўйича тест ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги қарори.

2015 йил 14 апрелда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2664 (2015 йил 20 апрелдан кучга кирди).

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2015 йил 20 мартдаги 214/8-сонли «Докторлик диссертацияси ва диссертация авторефератини расмийлаштириш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори.

2015 йил 14 апрелда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2665 (2015 йил 20 апрелдан кучга кирди).

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2015 йил 20 мартдаги 214/9-сонли «Докторлик диссертациялари илмий натижаларининг амалиётга жорий қилинишини баҳолаш бўйича услубий кўрсатмаларни тасдиқлаш ҳақида»ги қарори.

 

2015 йил 14 апрелда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2666 (2015 йил 20 апрелдан кучга кирди).

 

17 apr 2015

ХАМРАЕВ Атаджан Каримовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib515

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри« Орол бўйи минтақасида силнинг дорига турғун шаклларининг тарқалишини ҳисобга олган ҳолда силга қарши ёрдамни такомиллаштириш», 14.00.33–Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент (тиббиёт фанлари).

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Асадов Дамин Абдурахимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ва Тошкент педиатрия медицина институти Нукус филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 16.07.2013.Tib.19.01

Расмий оппонентлар: тиббиёт фанлари доктори, профессор Искандарова Шахноза Тулкиновна, тиббиёт фанлари доктори Шарипова Мадина Каримовна, тиббиёт фанлари доктори Парпиева Наргиза Нусратовна

Етакчи ташкилот: Андижон Давлат тиббиёт институти

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

16 apr 2015

НУРИЛЛАЕВА Наргиза Мухтархановнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлариномзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014./Б2014.5.Tib.367

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Соғлиқни сақлашнинг бирламчи бўғини шароитида юрак ишемик касаллигининг кўп омилли профилактикаси», 14.00.06 – Кардиология (тиббиёт фанлари).

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Гадаев Абдигаффор Гадаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентлар: т.ф.д., профессор, академик Р.Г. Оганов, т.ф.д. доц. Ярмухамедова Г.Х., т.ф.д., проф. Шомансурова И.А.

Етакчи ташкилот: И.М. Сеченов номидаги Биринчи Москва Давлат Тиббиёт Университети, Россия

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

08 apr 2015

АСИЛОВА Мухайё Убаевнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014./Б2014.5.Tib.403

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистонда болалар вирусли диареялари клиникаси, ташхиси ва молекуляр-генетик хусусиятлари», 14.00.10 - юқумли касалликлар (тиббиёт фанлари).

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Эркин Исакович Мусабаев, тиббиёт фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Вирусология илмий-текшириш институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.02

Расмий оппонентлар: MD. PhD, MPH, Professor Andrej Grjibovski, т.ф.д. доц.Таджиев Б.М., т.ф.д., проф. Вафакулова С.Х.

Етакчи ташкилот: Болалар юқумли касалликлари Россия Федерацияси илмий-текшириш институти, Санкт-Петербург

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

>> <<