Sayt test rejimida ishlamoqda

Илмий кенгаш – муайян фан тармоғининг (тармоқларининг) тегишли ихтисосликлари йўналишида талабгорлар учун кўзда тутилган аттестация тадбирларини амалга оширишни ташкил этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси (бундан буён матнда ОАК деб юритилади) қарори билан етакчи олий таълим ёки илмийтадқиқот муассасаси ҳузурида муайян муддат давомида жамоатчилик асосида фаолият кўрсатиш учун тузилган илмий-ташкилий тузилма.

 

Аниқ ва табиий фанлар йўналиши бўйича илмий кенгашлар

Фан тармоғи

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш рақами

ИК раиси

01.00.00

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.03/30.12.2019.FM.01.01

Садуллаев  Азимбой Садуллаевич

01.00.00

Математика институти

DSc.02/30.12.2019.FM.86.01

Розиков Уткир Абдуллоевич

01.00.00

Астрономия институти

DSc.02/30.12.2019.FM.15.01

Эгамбердиев Шухрат Абдуманнапович

01.00.00

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.03/30.12.2019.FM.01.02

Арипов Мирсаид Мирсиддикович

01.00.00

Ўзбекистон Миллий университети Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника ИТИ

DSc.03/30.12.2019.FM/T.01.12

Утамуродова Шарифа Бекмуродовна

01.00.00

Самарқанд давлат университети

PhD.03/30.12.2019.FM.02.04

Ашуров Мухсинжон Хуррамович

01.00.00

Ион-плазма ва лазер технологиялари институти

DSc.02/30.12.2019.FM.65.01

Ашуров  Хотам Бахранович

01.00.00

Самарқанд давлат университети

DSc.03/30.07.2020.FM.02.01

Солеев  Ахмаджон Солеевич

01.00.00

Ядро физикаси институти

DSc.02/30.12.2019.FM/T.33.01

Ташметов Маннаб Юсупович

01.00.00

Урганч давлат университети

PhD.03/30.12.2019.FM.55.01

Абдуллаев  Бахром Исмоилович

01.00.00

Қарши давлат университети

PhD.03/30.06.2020.FM.70.04

Шоимқулов Баходир Аллабердиевич

01.00.00

Ўзбекистон Миллий университети

DSc.03/30.12.2019.FM.01.09

Мусаханов Мирзаюсуф Мирзамахмудович

01.00.00

Фарғона давлат университети

 PhD.03.30.12.2019.FM.05.04

Уринов  Ахмаджон Кушакович

01.00.00

Фарғона политехника институти

PhD.03/27.02.2020.FM.106.01

Юлдашев  Носиржон Ҳайдарович

01.00.00

Урганч давлат университети

PhD.03/30.09.2020.FM.55.04

Кутлиев  Учкун Отобоевич

01.00.00

Бухоро муҳандислик-технология институти

PhD.03/27.02.2021.FM.101.02

Тешаев Муҳсин Худойбердиевич

01.00.00

«Физика-Қуёш» ИИЧБ

DSc.02/27.02.2020.FM/T.110.01

Лутпуллаев  Сагдулла Лутпуллаевич

02.00.00

Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» ДУК

DSc.03/30.12.2019.K/T.03.01

Негматов Сайибжон Содиқович

02.00.00

Полимерлар кимёси ва физикаси институти

DSc.02/30.12.2019.K/FM/T.36.01

Рашидова Сайёра  Шарафовна

02.00.00

Биоорганик кимё институти

DSc.02/30.12.2019.K/В.37.01

Салихов Шавкат  Исмаилович

02.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/30.12.2019.К.01.03

Сманова Зулайҳо  Асаналиевна

02.00.00

Тошкент кимё-технология институти

DSc.03/30.12.2019.Т.04.01

Туробжонов  Садриддин Махаматдинович

02.00.00

Умумий ва ноорганик кимё институти

DSc.02/30.12.2019.K/T.35.01

Закиров Бахтияр  Сабиржанович

02.00.00

Фарғона давлат университети

PhD.03/30.12.2019.K.05.01

Хўжаев Вахобжон  Умарович

02.00.00

Самарқанд давлат университети

PhD.03/30.12.2019.K.02.05

Насимов Абдулло  Муродович

02.00.00

Тошкент кимё-технология институти DSc.03/30.12.2019.К/Т.04.02

Пулатов Хайрулла  Лутпуллаевич

02.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/30.12.2019.K.72.01

Умаров Бако  Бафаевич

02.00.00

Термиз давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Т.78.01

Умбаров Ибрагим  Амонович

02.00.00

Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти

DSc.16/30.12.2019.Т.87.01

Джалилов  Абдулахат  Турапович

02.00.00

Наманган муҳандислик-технология институти

PhD.03/30.12.2019.К/Т.66.02

Эргашев Ойбек  Каримович

02.00.00

Қорақалпоқ давлат университети

PhD.03/30.12.2019.Т.20.03

Реймов Ахмед  Мамбеткаримович

02.00.00

Бухоро муҳандислик-технология институти

PhD.03/30.12.2019.Т.101.01

Баракаев  Нусратилла  Ражабович

02.00.00

Ўсимлик моддалари кимёси институти

DSc.02/30.01.2020.К/Т.104.01

Сагдуллаев Шомансур  Шохсаидович

02.00.00

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти

DSc.03/30.09.2020.К.82.02

Зиядуллаев Одилжон  Эгамбердиевич

02.00.00

Фарғона политехника институти

DSc.03/30.04.2021.T.106.04

Хамдамова Шохида  Шерзодовна

02.00.00

Андижон давлат университети

DSc.03/29.10.2021.К.60.05

Исаков Хаятулла

02.00.00

Урганч давлат университети

PhD.03/30.11.2021.T.55.06

Жуманиязов Махсуд  Жаббиевич

03.00.00

Микробиология институти

DSc.02/30.12.2019.В.38.01

Арипов Тахир  Фатихович

03.00.00

Зоология институти

DSc.02/30.12.2019.В.52.01

Азимов Джалалиддин  Азимович

03.00.00

Ботаника институти

DSc.02/30.12.2019.В.39.01

Тожибаев Комил  Шаробитдинович

03.00.00

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

DSc.02/30.12.2019.В.53.01

Нариманов  Абдужалил Абдусаматович

03.00.00

Бухоро давлат университети

PhD.03/30.12.2019.В.72.02

Холлиев Аскар  Эргашович

03.00.00

Самарқанд давлат университети

PhD.03/30.12.2019.B.02.08

Ражамурадов  Зайнитдин  Турапович

03.00.00

Наманган давлат университети

PhD.03/30.12.2019.B.76.01

Зайнабидинов Анвар  Эркинжонович

03.00.00

Ўзбекистон миллий университети Биофизика ва биокимё институти

DSc.03/30.12.2019.В.01.13

Сабиров Равшан  Заирович

03.00.00

Фарғона давлат университети

PhD.03/30.12.2019.B.05.03

Юлдашев Гулом

03.00.00

Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти

DSc.02/30.04.2021.B.79.01

Аимбетов Нагмет  Каллиевич

03.00.00

Гулистон давлат университети

PhD.03/30.12.2019.B.91.01

Қаршибоев Хазратқул  Қиличович

03.00.00

Қорақалпоқ давлат университети

PhD.03/30.12.2019.В.20.04

Жуманов Муратбай  Арепбаевич

03.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/27.02.2020.В.01.15

Шеримбетов Санжар  Гулмирзоевич

03.00.00

Гулистон давлат университети

DSc.03/05.06.2020.В.91.03

Қўшиев Ҳабибжон  Ҳожибобоевич

03.00.00

Қарши давлат университети

PhD.03/30.06.2020.В.70.03

Қурбонов Шониёз

03.00.00

Фарғона давлат университети PhD.03/30.06.2021.В.05.06

Зокиров Исломжон Илхомжонович

04.00.00

Навоий давлат кончилик институти

DSc.17/04.06.2021.T.06.01

Санақулов Қувондиқ

04.00.00

Навоий давлат кончилик институти

DSc.17/04.06.2021.T.06.02

Мислибаев Илхом Туйчибаевич

04.00.00

Минерал ресурслар институти ДК

DSc.24/30.12.2019.GM.40.01

Исоқов Мақсуд  Узоқович

04.00.00

Нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти

DSc.24/30.12.2019.GM.41.01

Иргашев Юлдашбай

04.00.00

Миллий технологик тадқиқотлар университети «МИСиС»нинг Олмалиқ шаҳридаги филиали

DSc.22/30.12.2019.Т.98.01

Умаров Фарходбек  Яркулович

04.00.00

Гидрогеология ва инженерлик геологияси институти

DSc.24/30.12.2019.GM.96.01

Бакиев Саиднасим  Алимович

04.00.00

Сейсмология институти

DSc.02/30.12.2019.GM/FM.97.01

Абдуллабеков Кахарбай  Насирбекович

04.00.00

Тошкент давлат техника университети

DSc.03/05.06.2020.Т.03.06

Рахимов Анварходжа Акбарходжиевич

04.00.00

Геология ва геофизика институти

DSc.24/30.10.2020.GM.125.01

Нурходжаев Анварбек  Караходжаевич

04.00.00

“O`ZLITINEFTGAZ” АЖ

DSc.23/25.08.2021.T.136.01

Назаров Улугбек  Султанович

05.00.00

Тошкент давлат техника университети

DSc.03/30.12.2019.Т.03.02

Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович

05.00.00

Тошкент давлат техника университети

DSc.03/30.12.2019.Т.03.03

Аллаев  Кахрамон Рахимович

05.00.00

Тошкент давлат техника университети

DSc.03/30.12.2019.Т.03.04

Каримов Камолхон Аббосович

05.00.00

Самарқанд давлат университети

DSc.03/30.12.2019.FM/Т.02.09

Халмуродов  Рустам Ибрагимович

05.00.00

Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти

DSc.02/30.12.2019.Т/FM.61.01

Мирсаидов  Мирзиёд

05.00.00

Тошкент ахборот технологиялари университети

DSc.13/30.12.2019.Т.07.01

Мусаев Мухаммаджон Махмудович

05.00.00

Тошкент ахборот технологиялари университети

DSc.13/30.12.2019.Т.07.02

Махкамов Бахтиёр Шухратович

05.00.00

Тошкент давлат транспорт университети

DSc.l8/30.12.2019.T.09.01

Рискулов  Алимжон Ахмаджанович

05.00.00

Тошкент архитектура-қурилиш институти

DSc.26/30.12.2019.Т.11.01

Акрамов  Хуснитдин Ахрорович

05.00.00

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети

DSc.03/30.12.2019.Т.10.01

Мирзаев Баходир Суюнович

05.00.00

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети

DSc.03/30.12.2019.Т.10.02

Султанов Тахиржон Закирович

05.00.00

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

DSc.03/30.12.2019.Т.08.01

Сабиров Илхом Қахрамонович

05.00.00

Наманган муҳандислик-технология институти

PhD.03.30.12.2019.Т.66.01

Мурадов  Рустам Мурадович

05.00.00

Тошкент давлат транспорт университети

PhD.15/30.12.2019.Т.73.01

Адилходжаев  Анвар Ишанович

05.00.00

Наманган муҳандислик-қурилиш институти

PhD.03/30.12.2019.Т.90.01

Байбобоев  Набижон Ғуломович

05.00.00

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти

PhD.26/27.02.2020.Т.109.01

Бобоев Собиржон Мурадуллаевич

05.00.00

Тошкент давлат транспорт университети

DSc.15/27.02.2020.T.73.02

Умаров  Абдусалом Вахитович

05.00.00

Фарғона политехника институти

PhD.03/27.02.2020.Т.106.02

Эргашев Сирожиддин Фаязович

05.00.00

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Физика-техника институти

DSc.02/27.02.2020.FM/T.110.01

Олимов Хусниддин Косимович

05.00.00

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти

PhD.05/13.05.2020.T.112.01

Ташболтаев  Махамад Тожалиевич

05.00.00

Жиззах политехника институти

PhD.03/30.06.2020.Т.115.01

Усманкулов Алишер Кадиркулович

05.00.00

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

PhD.03/30.06.2020.T.111.02

Маматов  Фармон Муртозевич

05.00.00

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

 PhD.03/30.09.2020.T.111.03

Узаков Гулом Норбоевич

05.00.00

Андижон машинасозлик институти

PhD.03/30.09.2020.T.124.01

Турдиалиев  Умид Мухтаралиевич

05.00.00

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Академияси

PhD.40/30.12.2020.T.129.01

Ибрагимов Бахром Тошмуратович

05.00.00

Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти

PhD.02/30.04.2021.Т.79.02

Тлеумуратова  Бибигуль Сарыбаевна

05.00.00

Бухоро муҳандислик-технология институти

PhD.03/29.10.2021.Т.101.03

Рахмонов Хайридин Кодирович

05.00.00

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

 PhD.05/30.06.2021.Т.126.02

Худойбердиев  Толибжон Солиевич

05.00.00

Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти

DSc.41/30.04.2021.Т.131.01

Махмудов Илхомжон Эрназарович

05.00.00

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

PhD.04/30.04.2021.Т.111.04

Эшев Собир Саматович

05.00.00

“Пахтасаноат илмий маркази” акциядорлик жамияти

DSc.03/30.11.2021.Т.141.01

Кулиев  Тохир Мамаражапович 

05.00.00

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияcи Энергетика муаммолари институти

Муратов Хаким Махмудович

05.00.00

Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти

DSc.13/30.12.2021.Т.142.01

Маматов  Нарзилло Солиджонович

06.00.00

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти

DSc.05/30.12.2019.Qх.42.01

Нурматов  Шермат

06.00.00

Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти

DSc.25/30.12.2019.Qx/B.43.01

Бобомуродов  Шуҳрат  Меҳрибонович

06.00.00

Тошкент давлат аграр университети

PhD.05/30.12.2019.Qx.13.02

Умаров  Шавкат Рамазонович

06.00.00

Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий тадқиқот институти

PhD.05/30.12.2019.Qx.75.01

Бобокулов  Насилло  Асадович

06.00.00

Ипакчилик илмий-тадқиқот институти

PhD.36/30.01.2020.Qx.103.01

Насириллаев Бахтияр  Убайдуллаевич

06.00.00

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти

PhD.05/27.02.2020.Qx.42.02

Равшанов  Аъзам  Эркинович

06.00.00

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

PhD.05/30.10.2020.Qx.126.01

Исашов  Анваржон

06.00.00

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти

PhD.05/30.09.2021.Qx.137.01

Хайтмуратов Арслонбек Файзуллаевич

11.00.00

Ўзбекистон миллий университети

DSc.03/30.12.2019.Gr.01.06

Сабитова Наила  Исмаиловна

11.00.00

Самарқанд давлат университети

PhD.03/30.12.2021.Gr.02.07

Аббасов Субхон  Бурхонович

11.00.00

Гидрометеорология илмий-текшириш институти

DSc.27/30.12.2019.Gr.47.01

Холматжанов Бахтияр Махаматжанович

15.00.00

Тошкент фармацевтика институти

DSc.04/30.12.2019.Far.32.01

Ризаев Камал  Саидакбарович

16.00.00

Самарқанд ветеринария медицинаси институти DSc.06/30.12.2019.V.12.01

Юнусов Худайназар Бекназарович

16.00.00

Самарқанд ветеринария медицинаси институтининг Тошкент филиали

PhD.06/09.07.2020.Qx/V.117.01

Мадартов Баҳром  Кувандикович

16.00.00

Ветеринария илмий-тадқиқот институти

PhD.06/29.10.2021.V.139.01

Элмурадов Бозорбой  Актамович

 

Yangiliklarga obuna bo‘lish