Sayt test rejimida ishlamoqda

Файзуллаева Зарнигор Инатуллоевнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Параболик типдаги ночизиқли тенгламалар системаси орқали тавсифланадиган ҳаракатланувчи муҳитлардаги диффузия жараёнларини сонли моделлаштириш», 05.01.07 – Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2022.2.PhD/Т3287
Илмий раҳбар: Садуллаева Шахло Азимбоевна, физика-математика фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти.
Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, Илмий кенгаш рақами: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти, PhD.13/30.12.2021.Т.142.01.
Расмий оппонентлар: Пўлатов Асхад Мухамеджанович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Мурадов Фаррух Абдукахарович, техника фанлари бўйича фалсафа доктори, ката илмий ходим.
Етакчи ташкилот: Қарши Давлат Университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади параболик типдаги ночизиқли тенгламалар системаси орқали тавсифланадиган конвектив кўчишга эга бўлган реакция-диффузия жараёнларини математик моделлаштириш, сонли ечиш схемалари, ҳисоблаш алгоритмлари ва дастурий мажмуасини яратишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
икки компонентли ночизиқли муҳитларда параболик типдаги ночизиқли тенгламалар системаси орқали тавсифланувчи диффузия жараёнларини математик моделларини такомиллаштирилган, глобал ечим мавжудлик шартлари топилган, тарқалиш тезлигининг чеклилиги ва локаллашиш хоссалари аниқланган;
конвектив кўчиш ва демпфирлаш таъсиридаги ночизиқли диффузия тенгламалар системасини билан ифодалайдиган ночизиқли моделлар учун тез, секин диффузия ва критик ҳолларда ечимларининг асимптотикалари қурилган;
икки компонентли ночизиқли муҳитларда параболик типдаги ночизиқли тенгламалар системаси орқали тавсифланувчи диффузия масаласини сонли ечиш схемаларини қурилган;
манба ва ўзгарувчан зичликка эга, конвектив кўчиш ва демпфирлаш ҳадига эга ночизиқли диффузия масаласини  ҳисоблаш алгоритмлари ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: Ночизиқли тенгламалар системаси орқали тасвирланадиган диффузия жараёнлари масалаларини сонли ҳамда аналитик ечиш бўйича олинган илмий натижалар амалиётда қуйидаги йўналишларда жорий этилган:
параболик типдаги ночизиқли тенгламалар системаси орқали тавсифланадиган ҳаракатланувчи муҳитлардаги диффузия жараёнларини сонли моделлаштириш асосида ишлаб чиқилган дастурий восита «Ўзбекистон темир йўллари» АЖ «Сардоба темир йўл агросаноат» МЧЖ обектида жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлигининг 2023-йил 23-мартдаги 
33-8/1893-сон маълумотномаси). Натижада сув тарқалиш жараёнларини визуал мониторинг қилишда ишлаб чиқилган дастур самарадорлиги 5-6 фоизга ошиш имкон берган;
икки компонентали ночизиқли тенгламалар системаси учун ишлаб чиқилган дастурий восита Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси В.И.Романовский номидаги Математика институти «Динамик системалар ва уларнинг татбиқлари илмий лаборатория»сида жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлигининг 2023-йил 23-мартдаги 33-8/1893-сон маълумотномаси). Натижада бир жинсли бўлмаган ғовак муҳитда суюқлик филтрацияси масалаларини ечиш, тарқалиш тезлиги чеклилик эффекти, фазовий локализацияни аниқлаш учун кетадиган вақт 10-12 фоизга қисқартириш имконини берган; 
икки компонентали муҳит учун параболик типдаги ночизиқли тенгламалар системасида автомодел ечимни қуриш ва сонли ечиш учун ишлаб чиқилган алгоритмлар асосида яратилган дастурий восита Ўзбекистон Республикаси ва «Гео Интерпретатион Гроуп» МЧЖ обектида жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Рақамли технологиялар вазирлигининг 2023-йил 23-мартдаги 33-8/1893-сон маълумотномаси). Натижада нефт қазиб олиш жароёнини автоматлаштириш учун ҳисоблашга кетадиган вақт 10-12 фоизга га қисқартириш имконини берган. 

Yangiliklarga obuna bo‘lish