Sayt test rejimida ishlamoqda

Рўзибойева Маъмурахон Aбдунабийевнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

И. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Педагогик фасилитация асосида талабаларни ижтимоий компетенсияларини ривожлантириш”, 13.00.01- Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: Б2023.1.ПҳД/Пед4390. 
Илмий раҳбар: Aбдуллайева Барно Сайфутдиновна, педагогика фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, ПҳД 03/30.01.2020.Пед.26.01.
Расмий оппонентлар: Хакимова Муҳаббат Файзийевна, педагогика фанлари доктори, профессор.
Фарсахонова Дилафруз Ризахановна, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент. 
Йетакчи ташкилот: Бухоро давлат педагогика институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
ИИ. Тадқиқотнинг мақсади: педагогик фасилитация асосида талабаларни ижтимоий компетенсияларини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
педагогик фасилитация асосида талабалар ижтимоий компетенсияларини ривожлантириш имкониятлари касбий аҳамиятли вазиятларни рационал йечимини топишнинг иерархик траекториясини аниқлашга қаратилган феноменологик ва аксиологик ёндашувларни ўзаро адаптив уйғунлаштириш ҳамда когнитив, коммуникатив, ҳиссий компонентлар яхлитлигини барқарор таъминлаш асосида такомиллаштирилган;
талабалар ижтимоий компетенсияларини ривожлантириш самарадорлиги педагогик кўмаклашишга ташкилий-фаолияти таъсир қилувчи дидактик омилларни аниқлаш, ахборотлар билан ишлаш, ўз-ўзини ривожлантириш ҳамда миллий ва умуминсоний қадриятлар мутаносиблиги принсипига кўра таянч билимларини босқичма-босқич моделлаштириш асосида такомиллаштирилган;
талабалар ижтимоий компетенсияларини ривожлантириш жараёни ташкилий-дидактик механизмларнинг инновацион-интерактив тузилмасини мустаҳкамлашга қаратилган ижтимоий лойиҳа ва хатти-ҳаракатлар мажмуини ўзаро мувофиқлаштириш ҳамда аналитик-ташкилий, фаолиятли-натижавий босқичлар кетма-кетлиги барқарорлигини интенсив аниқлаш асосида такомиллаштирилган; 
талабалар ижтимоий компетенсиялари ривожланишини баҳолаш мезонлари инсонпарварлик идеалларига йўналганлик даражасини оширишга қаратилган аҳлоқий компонентларнинг педагогик мазмунини ҳамда мотивацион-когнитив, рефлексив-баҳоловчи компонентлар уйғунлигини таълим мақсадлари билан босқичма-босқич оптималлаштириш асосида такомиллаштирилган.
ИВ. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Педагогик фасилитация асосида талабаларни ижтимоий компетенсияларини ривожлантириш мавзусидаги илмий тадқиқот натижалари асосида: 
педагогик фасилитация асосида талабалар ижтимоий компетенсияларини ривожлантириш имкониятлари касбий аҳамиятли вазиятларни рационал йечимини топишнинг иерархик траекториясини аниқлашга қаратилган феноменологик ва аксиологик ёндашувларни ўзаро адаптив уйғунлаштириш ҳамда когнитив, коммуникатив, ҳиссий компонентлар яхлитлигини барқарор таъминлаш асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар “Тарбиявий ишлар методикаси” номли ўқув қўлланма мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 19-июлдаги 233-сонли буйруғи асосида нашрга тавсия етилган 23-0314 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада педагогик фасилитацияни ривожлантиришга доир назарий ва амалий материаллар билан бойитиш имкони яратилган;
талабалар ижтимоий компетенсияларини ривожлантириш самарадорлиги педагогик кўмаклашишга ташкилий-фаолияти таъсир қилувчи дидактик омилларни аниқлаш, ахборотлар билан ишлаш, ўз-ўзини ривожлантириш ҳамда миллий ва умуминсоний қадриятлар мутаносиблиги принсипига кўра таянч билимларни босқичма-босқич моделлаштириш асосида такомиллаштиришга оид таклифлар “Тарбиявий ишлар методикаси” номли ўқув қўлланма мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 19-июлдаги 233-сонли буйруғи асосида нашрга тавсия етилган 23-0314 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада ижтимоий компитенсияларини ривожлантиришга доир назарий ва амалий материаллар билан бойитишга шароит яратилган;
талабалар ижтимоий компетенсияларини ривожлантириш жараёни ташкилий-дидактик механизмларининг инновацион-интерактив тузилмасини мустаҳкамлашга қаратилган ижтимоий лойиҳа ва хатти-ҳаракатлар мажмуини ўзаро мувофиқлаштириш ҳамда аналитик-ташкилий, фаолиятли-натижавий босқичлар кетма-кетлиги барқарорлигини интенсив аниқлаш асосида такомиллаштиришга доир тавсиялар “Тарбиявий ишлар методикаси” номли ўқув қўлланма мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 19-июлдаги 233-сонли буйруғи асосида нашрга тавсия етилган 23-0314 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада талабаларнинг ижтимоий компетенсияларини ривожлантиришнинг дидактик тизимини ривожлантириш механизмлари амалиётда қўллаш самарадорлиги оширилган;
талабалар ижтимоий компетенсиялари ривожланишини баҳолаш мезонлари инсонпарварлик идеалларига йўналганлик даражасини оширишга қаратилган аҳлоқий компонентларнинг педагогик мазунини ҳамда мотивацион-когнитив, рефлексив-баҳоловчи компонентлар уйғунлигини таълим мақсадлари билан босқичма-босқич оптималлаштириш асосида такомиллаштиришга оид тавсиялар “Тарбиявий ишлар методикаси” номли ўқув қўлланма мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 19-июлдаги 233-сонли буйруғи асосида нашрга тавсия етилган 23-0314 рақамли нашр рухсатномаси). Натижада олий таълим ташкилотлари талабаларининг ижтимоий компитенсияларини ривожлантириш самарадорлигини оширишга еришилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish