Sayt test rejimida ishlamoqda

Aлимов Учқун Зоировичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

И. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Полиз маҳсулотларини йетиштиришнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш йўллари” (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: Б2022.1ПҳД/Иқт1974
Илмий раҳбарининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Умурзаков Ўктам Пардайевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети, ДСc.03/30.01.2020.И.10.03
Расмий оппонентлар: Егамбердийев Фармонқул Турсунқулович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Дусмуратов Раджапбай Давлетбайевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Йетакчи ташкилот: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти 
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
ИИ. Тадқиқотнинг мақсади полизчилик маҳсулотлари йетиштириш самарадорлигини ошириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
полизчилик тармоғида маҳсулотни йўқотилиш даражасини “Тоифа усули” орқали баҳолаш бўйича услубий ёндашув “Табиий йўқотиш” коеффисиентини назарда тутган ҳолда такомиллаштирилган;
полизчилик тармоғида замонавий технологияларни қўллаш, ёпиқ тизим қуриш ва унда маҳсулотлар йетиштиришни рағбатлантиришга қаратилган табақали субсидиялаш механизмлари асосланган;
полиз уруғчилигини ривожлантириш, маҳаллий нав ва дурагайларни сақлаш ва қайта ишлашни рағбатлантириш мақсадида уруғчилик кластерларини ташкил етиш тавсия етилган;
иқлим ўзгаришлари шароитида Сирдарё вилоятида полиз маҳсулотларини йетиштириш ҳажми ўзгаришининг 2030 йилгача бўлган прогноз кўрсаткичлари асосланган.
ИВ. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Полиз маҳсулотларини йетиштиришнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш бўйича ишлаб чиқилган илмий таклифлар асосида:
полиз маҳсулотларини йетиштиришда йўқотиш даражасини баҳолаш услубиёти бўйича таклифлари Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизим ташкилотлари томонидан амалиётга жорий етилган (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги 07/34-05/203-сон маълумотномаси). Мазкур услубни жорий етиш орқали полизчилик хўжаликларининг самарадорлик кўрсаткичларини 10-15 фоизга оширишга еришилган;
полизчилик тармоғида замонавий технологияларни қўллаш, ёпиқ тизим қуриш ва унда маҳсулотлар йетиштиришни рағбатлантиришга қаратилган табақали субсидиялаш механизмлари Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизим ташкилотлари томонидан амалиётга жорий етилган (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги 07/34-05/203-сон маълумотномаси). Мазкур таклифлар полиз йетиштирувчиларни иқтисодий рағбатлантириш, уларни қўллаб-қувватлашнинг бозор механизмларини жорий етишга хизмат қилган ҳолда полизчилик тармоғининг ривожланишига ижобий самарасини берган;
полиз уруғчилигини ривожлантириш, маҳаллий нав ва дурагайларни сақлаш ва қайта ишлашни рағбатлантириш мақсадида уруғчилик кластерларини ташкил етиш ҳамда молиялаштириш манбалари бўйича таклифлари Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизим ташкилотлари томонидан амалиётга жорий етилган (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги 07/34-05/203-сон маълумотномаси). Мазкур таклиф полиз йетиштирувчиларга ресурслар таъминотини тизимли ташкил етиш, шунингдек, хизматлар бозорида танлов еркинлигини таъминлаш орқали ишлаб чиқариш самарадорлигини 20 фоизгача ортишига хизмат қилган;
иқлим ўзгаришлари шароитида Сирдарё вилоятида полиз маҳсулотларини йетиштириш ҳажми ўзгаришининг 2030 йилгача бўлган прогноз кўрсаткичлари бўйича таклифлари Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизим ташкилотлари томонидан амалиётга жорий етилган (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги 07/34-05/203-сон маълумотномаси). Мазкур таклифнинг амалиётга жорий етилиши натижасида 2030 йилга бориб, Сирдарё вилоятида полиз маҳсулотларини йетиштириш ҳажми 302,6 минг тоннагача ошиши асосланган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish