Sayt test rejimida ishlamoqda

Табайев Aзамат Зарипбайевичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

И. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Қишлоқ хўжалигида агрокимёвий хизматлар кўрсатишнинг иқтисодий асосларини такомиллаштириш”, 08.00.04–“Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти” (иқтисодиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2022.4.ПҳД/Иқт2526
Илмий раҳбарининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Умаров Сухроб Рустамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хо`жалигини механизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети, ДСc.03/30.01.2020.И.10.03
Расмий оппонентлар: Aбдуллайев Равшан Вохидович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Тошмуротов Aбдувоҳид Aбдураҳмонович, иқтисодиёт фанлари номзоди.
Йетакчи ташкилот: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти 
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
ИИ. Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ хо`жалигида агрокимёвий хизматлар ко`рсатишнинг иқтисодий асосларини такомиллаштириш бо`йича илмий тавсиялар ва амалий таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.
ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
тупроқ унумдорлигини ҳисобга олган ҳолда, минерал о`г`итлар ҳисобига олинган қо`шимча маҳсулот миқдори ҳамда о`г`итдан фойдаланиш коеффисиентини аниқлаш бо`йича услубий ёндашув такомиллаштирилган;
минерал о`г`ит ва кимёвий воситалар ишлаб чиқарувчи заводларнинг давлат-хусусий шерикчилик асосидаги ихтисослашган дилерлик марказларини ташкил етиш асосланган;
агрокимёвий корхоналар томонидан ко`рсатилган хизматлар натижадорлигини ошириш учун ходимлар меҳнатига қо`шимча то`ланадиган ҳақларни белгилашда “паст” (0-35 балл), “о`ртача” (35-70 балл), “юқори” (70-100 балл) ҳисоблаш мезонлари ишлаб чиқилган;
агрокимёвий хизматларни ривожлантириш ҳисобига пахта ҳосилдорлигининг 2030 йилгача бо`лган прогноз параметрлари ишлаб чиқилган.
ИВ. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.
Қишлоқ хо`жалигида агрокимёвий хизматлар ко`рсатишнинг иқтисодий асосларини такомиллаштириш бо`йича олинган илмий натижалар асосида:
тупроқ унумдорлигини ҳисобга олган ҳолда, минерал о`г`итлар ҳисобига олинган қо`шимча маҳсулот миқдори ҳамда о`г`итдан фойдаланиш коеффисиентини аниқлаш бо`йича услубий ёндашув О`збекистон Республикаси О`симликлар карантини ва ҳимояси агентлиги томонидан амалиётга қабул қилинган (О`збекистон Республикаси О`симликлар карантини ва ҳимояси агентлигининг 2022 йил 10 ноябрдаги 2-39/2778-сонли ма`лумотномаси). Бу еса, қишлоқ хо`жалиги ишлаб чиқаришида минерал о`г`итлардан фойдаланиш коеффисиентини аниқлашда хизмат қилади;
минерал о`г`ит ва кимёвий воситалар ишлаб чиқарувчи заводларининг давлат-хусусий шерикчилик асосидаги ихтисослашган дилерлик марказларини ташкил етиш бо`йича таклифи О`збекистон Республикаси О`симликлар карантини ва ҳимояси агентлиги томонидан амалиётга қабул қилинган (О`збекистон Республикаси О`симликлар карантини ва ҳимояси агентлигининг 2022 йил 10 ноябрдаги 2-39/2778-сонли ма`лумотномаси). Натижада қишлоқ хо`жалиги корхоналарини узлуксиз, о`з вақтида минерал о`г`ит ва кимёвий воситалар билан та`минлашда минерал о`г`итларнинг озуқа бирлигини ё`қотилиши 11 фоизга пасайиши, минерал о`г`итнинг самарадорлиги 30 фоизгача оширилиши та`минланади;
агрокимёвий корхоналар томонидан ко`рсатилган хизматлар натижадорлигини ошириш учун ходимлар меҳнатига қо`шимча то`ланадиган ҳақларни ҳисоблаш мезонлари О`збекистон Республикаси О`симликлар карантини ва ҳимояси агентлиги томонидан амалиётга қабул қилинган (О`збекистон Республикаси О`симликлар карантини ва ҳимояси агентлигининг 2022 йил 10 ноябрдаги 2-39/2778-сонли ма`лумотномаси). Натижада қишлоқ хо`жалиги соҳасига агрокимёвий хизматлар ко`рсатишда иштирок етувчи ходимларнинг меҳнат унумдорлигини ошиши таъминланади;
агрокимёвий хизматлар сифатини ошириш ҳисобига пахта ҳосилдорлигини 2030 йилгача бо`лган прогноз параметрлари О`збекистон Республикаси О`симликлар карантини ва ҳимояси агентлиги томонидан амалиётга қабул қилинган (О`збекистон Республикаси О`симликлар карантини ва ҳимояси агентлигининг 2022 йил 10 ноябрдаги 2-39/2778-сонли ма`лумотномаси). Натижада, 2030 йилга бориб, агрокимёвий тадбирларнинг о`з вақтида амалга ошириши натижасида пахта хом ашёси ҳосилдорлиги 44,4 ц/га ёки 20 фоизга ошиши та`минланади.

Yangiliklarga obuna bo‘lish