Sayt test rejimida ishlamoqda

Эшназаров Дониёр Бахромалиевичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
 

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Маъмурий-ҳудудий бирликлар чегараларини белгилаш услубини рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш (Фарғона вилояти мисолида), 06.01.10 – “Ер тузиш, кадастр ва ер мониторинги” (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2021.3 PhD/T.2430
Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: 
техника фанлари номзоди, доцент Мусаев Илхомжон Мақсудович.
Диссертация бажарилган муассаса номи: “Ўздаверлойиҳа” давлат илмий - лойиҳалаш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.Т.10.02 рақамли Илмий Кенгаш,
Расмий оппонентлар: техника фанлари доктори, профессор Сафаров Эшкабул Юлдашович, техника фанлари номзоди, доцент Абдуллаев Тулкин Мансурович.
Етакчи ташкилот - Мирзо Улуғбек номидаги Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети. 
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади Рақамли технологиялар асосида маъмурий-ҳудудий бирликлар чегараларини белгилаш услубини такомиллаштиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
ер тузиш, ер тузишни лойиҳалаш жарёнида GeoEye-2 ва Landsat сунъий йўлдош маълумотлари, Stonex R2 plus, Magellan Promark 3 GPS асбоблари, GeoGrid, Gnss Solutions, ArcGIS дастурларини қўллаш асосида маъмурий-ҳудудий бирликлар чегараларини белгилаш усули такомиллаштирилган;
маъмурий-ҳудудий бирликлар чегараларини белгилаш жараёнида иқтисодий жиҳатдан мақбул бўлган замонавий ёруғлик қайтарувчи чегара белгиларини намунаси ишлаб чиқилган;
ArcGIS, ArcGIS Online дастурлари асосида қишлоқ ва шаҳарчаларнинг илк бор 1:10 000, 1:2000 масштабдаги координата тизимига боғланган рақамли маъмурий хариталари ҳамда интерактив веб харитаси шакллантирилган;
маъмурий-ҳудудий бирликлар чегараларини белгилашда рақамли технологиялардан фойдаланиш бўйича услуб ишлаб чиқилган ва ишлаб чиқариш ҳамда ўқув жараёнларига жорий этилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Маъмурий-ҳудудий бирликлар чегараларини белгилаш услубини рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш бўйича олинган натижалар асосида:
ер тузиш ва ер тузишни лойиҳалаш жарёнида GeoEye-2 ва Landsat суний йўлдош маълумотлари, Stonex R2 plus, Magellan Promark 3 GPS асбоблари ёрдамида маъмурий-ҳудудий бирликлар чегараларини белгилаш услубияти ва GeoGrid, Gnss Solutions ҳамда ArcGIS дастурлари билан кооринаталар аниқлигини ҳисоблаш усули Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тасарруфидаги «Ўздаверлойиҳа» давлат илмий-лойиҳалаш институти Фарғона бўлинмасида жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 17 майдаги 04/30-04/3079-сон маълумотномаси) Натижада қишлоқ, шаҳарча чегараларини белгилашда тезкорлик билан координата тизимига боғлаш имконини берган;
иқтисодий жиҳатдан мақбул бўлган муқобил замонавий ёруғлик қайтарувчи чегара белгилари Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тасарруфидаги «Ўздаверлойиҳа» давлат илмий-лойиҳалаш институти Фарғона бўлинмасида жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 17 майдаги 04/30-04/3079-сон маълумотномаси). Натижада қишлоқ, шаҳарча чегараларини белгилаш ва ер кадастри маълумотлар аниқ юритишга, чегара бўйича муаммоларни бартараф қилишда юқори самарадорликка эришишга хизмат қилган;
ArcGIS, ArcGIS Online дастурлари асосида қишлоқ ва шаҳарчаларнинг илк бор 1:10 000, 1:2000 масштабдаги координата тизимига боғланган рақамли чегара хариталари ҳамда интерактив веб харитаси Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тасарруфидаги «Ўздаверлойиҳа» давлат илмий-лойиҳалаш институти Фарғона бўлинмасида жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 17 майдаги 04/30-04/3079-сон маълумотномаси).Натижада, қишлоқ, шаҳарчаларнинг чегараларни белгилаш, ва маъмурий туманинг ер баланси аниқ юришиш ҳамда барча қишлоқ хўжалиги хариталарининг «онлайн» геопорталга киритилишга хизмат қилган;
маъмурий-ҳудудий бирликлар чегараларини белгилашда рақамли технологиялардан фойдаланиш бўйича тавсиянома Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тасарруфидаги «Ўздаверлойиҳа» давлат илмий-лойиҳалаш институти Фарғона бўлинмасида жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 17 майдаги 04/30-04/3079-сон маълумотномаси). Натижада, ҳудудларда маъмурий-ҳудудий бирликлар чегараларини белгилашда ўрнатиладиган ёруғлик қайтарувчи чегара белгилари орасидаги масофани рельефни инобатга олган ҳолда белгилаш ишларни ташкил этиш, геодезик ўлчов ишларини олиб бориш ҳамда электрон рақамли харитларни тузишда қўлланма сифатида хизмат қилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish