Sayt test rejimida ishlamoqda

Сатторов Шаҳзод Ярашовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон 

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Маданий мерос объектлари давлат кадастрининг геоахборот базасини шакллантириш услубини такомиллаштириш (Бухоро вилояти мисолида), 06.01.10 – “Ер тузиш, кадастр ва ер мониторинги”  (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2022.3.PhD/T2990
Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: 
техника фанлари фалсафа доктори (PhD), доцент Ҳамидов Файзулло Рамазонович.
Диссертация бажарилган муассаса номи: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.Т.10.02 рақамли Илмий Кенгаш,
Расмий оппонентлар: техника фанлари доктори, профессор Сафаров Эшкабул Юлдашович, техника фанлари номзоди, профессор Жўрақулов Дониёр Очилович.
Етакчи ташкилот - Фарғона политехника институти. 
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади маданий мерос объектлари давлат кадастрининг геомаълумотлар базасини шакллантириш усулини ГАТ дастурлари асосида такомиллаштириш, уч ўлчамли моделини қуриш ва уларни геопорталда визуаллаштириш орқали виртуал турини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
маданий мерос объектлари давлат кадастрининг геомаълумотлар базасини шакллантириш усули дастурлаш қоидаларини инобатга олган ҳолда такомиллаштирилган; 
маданий мерос объектлари давлат кадастрини юритишда insta360 қурилмаси асосида объектларни маршрутли съёмка қилиш услубини такомиллаштирилган ва виртуал тури ишлаб чиқилган;
Sketch Up дастури ёрдамида маданий мерос объектларининг уч ўлчамли моделини яратиш усули такомиллаштирилган;
java Script кўп парадигмали дастурлаш тили асосида атрибутив маълумотларни шакллантириш усулини инобатга олиб маданий мерос объектлари давлат кадастрининг онлайн геопортали ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Маданий мерос объектлари давлат кадастрининг географик ахборот базасини шакллантириш услубини такомиллаштириш бўйича олинган натижалар асосида:
маданий мерос объектлари учун геомаълумотлар базасини шакллантириш усули Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос агентлиги Бухоро вилояти маданий мерос бошқармаси амалиётига жорий этилган. (Маданий мерос агентлигининг 2022 йил 29 сентябрдаги 04-09/3071-сонли маълумотномаси). Натижада, маданий мерос объектларининг мавзули қатламларини шакллантириш, атрибутив маълумотлар жадвалларини талаб даражасида тўлдириш ва махсус қисқартмалар ёрдамида мавзули қатламларни ахборот алмашинуви учун интеграция қилиш имконияти яратилган; 
маданий мерос объектларини виртуал тури ва маданий мерос объектларининг уч ўлчамли модели Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос агентлиги Бухоро вилояти маданий мерос бошқармаси амалиётига жорий этилган. (Маданий мерос агентлигининг 2022 йил 29 сентябрдаги 04-09/3071-сонли маълумотномаси). Натижада, маданий мерос объектларини маршрутли съёмка қилиш ва уларга текстуралар бериш орқали уч ўлчамли модель билан виртуал турни интеграция қилиш имконияти яратилган; 
маданий мерос объектларини геовизуаллаштирувчи геопортал Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги ҳузуридаги Маданий мерос агентлиги Бухоро вилояти маданий мерос бошқармаси амалиётига жорий этилган. (Маданий мерос агентлигининг 2022 йил 29 сентябрдаги 04-09/3071-сонли маълумотномаси). Натижада, геопортал орқали масофадан туриб маданий мерос объектлари билан танишиш, ички ва ташқи туризм соҳасини ривожлантириш йўлга қўйилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish