Sayt test rejimida ishlamoqda

Пардайева Гулмира Aбдуназаровнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида еълон

И. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Компютер инжиниринги йўналиши талабаларини масофадан ўқитиш усулларини такомиллаштириш: «Мобил иловаларни яратиш» фани мисолида», 13.00.02 – «Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (информатика)»
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2021.3.PhD/Ped2740. 
Илмий раҳбар: Рахмонов Зафар Равшанович, физика-математика фанлари доктори, доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети 
Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, Илмий кенгаш рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги илмий даража берувчи DSc.13/30.12.2019.Т.07.01. рақамли Илмий кенгаш асосида ташкил етилган бир марталик илмий кенгаш.
Расмий оппонентлар: Курбанов Мирзаахмад, педагогика фанлари доктори, профессор; Файзийева Маҳбуба Раҳимжановна, педагогика фанлари фалсафа доктори, доцент.
Йетакчи ташкилот: Чирчиқ давлат педагогика университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
ИИ. Тадқиқотнинг мақсади Компютер инжиниринги йўналиши талабаларининг ўқув режасида белгиланган «Мобил иловаларни яратиш» фанини масофадан ўқитиш усулларини такомиллаштиришдан иборат.
ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:    
Компютер инжиниринги йўналиши талабаларини масофавий ўқитиш мазмунини ижтимоий-иқтисодий, фалсафий, психологик педагогик лойиҳалаш босқичларини аниқлаш орқали талабани масофадан ўқитиш тизимли таҳлил модели ишлаб чиқилган;
Компютер инжиниринги йўналиши талабаларини масофадан ўқитиш усулларини ривожлантириш жараёнининг алгоритми прототип лойиҳа асосида такомиллаштирилган;
Компютер инжиниринги йўналиши талабаларини масофавий ўқитишда масофавий таълим технологиялари асосида яратилган мобилликни таъмилловчи «Мобил иловаларни яратиш» (МИЙA) интелектуал ўқув платформаси ишлаб чиқилган;
Компютер инжиниринги йўналиши талабаларини масофавий ўқитиш самарадорлигини ошириш учун «Блендед леарнинг» ва «Флиппед Cлассроом» технологияси ва «Лилй флоwер» методи орқали такомиллаштирилган.
ИВ. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: 
Диссертация доирасида Олий таълимда компютер инжиниринги йўналиши талабалари учун «Мобил иловаларни яратиш» фанининг масофадан ўқитиш усулини такомиллаштириш бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари асосида: 
олий таълимда масофавий таълим шароитида компютер инжиниринги йўналиши талабаларини масофадан ўқитиш фаолиятига тайёрлашда «Блендед леарнинг» ва «Флиппед Cлассроом» технологияси, «Лилй флоwер» асосида ўқитиш методикаси «Мобил иловаларини ишлаб чиқиш» ўқув қўлланмасида (№ 233-0795, 2022) ўз ифодасини топган ва ўқув жараёнига татбиқ етилган. (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 15-августдаги 02/01-01-25 сон маълумотномаси). Натижада компютер инжиниринги йўналиши талабаларини масофадан ўқитиш тизимининг самарадорлиги ошган; 
Ўзбекистон Миллий Университети илмий-тадқиқот ишлари режасининг И-2016-4-15 рақамли «Кутубхона ресурсларидан мобил алоқа асосида фойдаланишнинг дастурий таъминотини яратиш ва тадбиқ етиш (ОТМлар мисолида)» мавзусидаги лойиҳа доирасида фойдаланилган. Мазкур лойиҳа доирасида ишлаб чиқилган илмий ишланмалар ОТМлар учун кутубхона ресурсларидан фойдаланишнинг мобил иловаларини яратиш, фойдаланувчиларнинг аутентификация қилиш ҳамда електрон ахборот-таълим ресурсларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга хизмат қилган;
«Мобил иловаларни яратиш» фанидан ахборот-таълим ресурслари, ўқув жарёнига мослашувчи масофавий таълимни такомиллаштириш технологиясига оид таклифлари Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 19-июлдаги 233-сонли буйруғи билан жорий етилган «Мобил иловаларини ишлаб чиқиш» номли ўқув қўлланма мазмунида ўз аксини топган (№ 233-0795). Мазкур ўқув қўлланма «Мобил иловаларни яратиш», «Мобил иловаларини ишлаб чиқиш» фанларини ўқитишда асосий адабиёт сифатида олий таълим тизимида малакали мутахассис кадрлар тайёрлаш, замонавий мобил иловаларини ишлаб чиқишга хизмат қилган. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2022-йил 15-августдаги 02/01-01-25 сон маълумотномаси.
Масофадан ўқитиш шароитида компютер инжиниринги йўналиши талабаларини масофадан ўқитиш фаолиятига тайёрлашда «Блендед леарнинг» ва «Флиппед Cлассроом», «Лилй флоwер» усулларини қўллашга доир ишланмалардан, ўқитиш методикасидан фойдаланилган.
Тадқиқот иши натижаларидан фойдаланиш 5330500 – Компютер инжиниринги йўналиши талабаларининг «Мобил иловаларни яратиш» фанидан коммуникатив компетенсияларини ривожланишига олиб келди.

Yangiliklarga obuna bo‘lish