Sayt test rejimida ishlamoqda

Каюмова Гулшан Aсроровнанинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида еълон

И. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Фрактал педагогика тамойиллари асосида «Компютер графикаси» фанини ўқитишнинг ахборот моделларини ва баҳолаш усулини ишлаб чиқиш», 05.01.01- Муҳандислик геометрияси ва компютер графикаси. Aудио ва видеотехнологиялар (педагогика фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2022.1.PhD/Ped3303. 
Илмий раҳбар: Бекназарова Саида Сафибуллайевна, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети.
Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, Илмий кенгаш рақами: Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.13/30.12.2019.Т.07.01. рақамли илмий кенгаш асосида ташкил етилган бир марталик илмий кенгаш
Расмий оппонентлар: Маҳмудов Aбдуҳалим Хамидович, педагогика фанлари доктори, профессор; Aчилова Дилноза Aхматовна, педагогика фанлари фалсафа доктори, доцент.
Йетакчи ташкилот: Наманган давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
ИИ. Тадқиқотнинг мақсади Мутахасислик фанларини ўқитиш методикасини фрактал педагогика елементлари ҳамда ахборот моделлари асосида такомиллаштириш («Компютер графикаси» фани мисолида).
ИИИ. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
фрактал тузилмали ўқитиш жараёнини ўзига хос тамойиллари ва хусусиятларининг, назарий ва амалий кўникмаларининг адаптивлик даражасига асосланиб, «Компютер графикаси» фанини ўқитишнинг муаммоли ўқитиш усули такомиллаштирилган; 
муаммоли ўқитиш усулларини такомиллаштиришда фрактал педагогиканинг ночизиқлилик, рефлексив ўзаро таъсири ва резонанс таъсир ўтказиш тамойиллари асосида ахборот моделлари ишлаб чиқилган;
«Компютер графикаси» фанини талабалар ўзлаштиришида тестлаш методикаси фрактал уйғунлик ва иерархик билим асосида такомиллаштирилган;
«Компютер графикаси» фани бўйича асосий тушунчаларнинг фанлараро фрактал ва ташкилий базаси, талабаларнинг ўзлаштириш натижаларини диагностика қилиш ҳамда дарахцимон фракталга асосланган билим чуқурлиги ва ўқув фаолияти ҳажмини аниқлашдаги автоматлаштирилган ўқув ахборот тизими ўқитиш воситаси сифатида такомиллаштирилган.
ИВ. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: 
«Компютер гарфикаси» фанини муаммоли ўқитиш усулини такомиллаштириш юзасидан ишлаб чиқилган назарий-методологик таклифлар:
фрактал педагогика тамойилларидан фойдаланиб «Компютер графикаси» фанини ўқитишда муаммоли ўқитиш усулини такомиллаштириш Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университетида жорий қилинган. Натижада, мазкур олий таълим муассасасида «Компютер графикаси» фанини ўқитиш методикасини такомиллаштиришга хизмат қилди;
фрактал педагогика тамойилларидан фойдаланиб мутахасислик фанларини ўқитишда муаммоли ўқитиш усулини такомиллаштириш Наманган муҳандислик-қурилиш институтида, Навоий давлат педагогика институти ва Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университетида жорий қилинган. Натижада мазкур ўқув фани талабаларни ўз-ўзини касбий ва шахсий ривожлантиришида, ва касбий саводхонлигини ошириш имкониятини яратган. 
фрактал педагогика тамойиллари асосида «Компютер гарфикаси» фанини ўқитишда ахборот моделлари ва баҳолаш усулини ишлаб чиқишга оид таклифлар ФЗ-2019081212-«Ўзбек миллий нақшларида мураккаб фрактал тузилишларни баён етишни геометрик моделлаштириш технологиясини ишлаб чиқариш» (2020-2021) инновацион тадқиқотлар лойиҳаси доирасида белгиланган вазифалар ижросини таъминлашда фойдаланилган. Натижада, мазкур олий таълим муассасаларида ўқув-методик таъминотини такомиллаштиришга хизмат қилди; 
фрактал педагогиканинг ночизиқлилик, резонанс таъсир ўтказиш ва рефлексив ўзаро таъсир тамойилларига асосланган ахборот моделини ишлаб чиқишни амалга оширишга доир таклифларидан №A-5-026 «Mediaedu.UZ медиатаълим тизимининг моделлари, алгоритмлари ва дастурий комплексини яратиш» (2015-2017) мавзусидаги амалий тадқиқот лойиҳасида белгиланган вазифаларни бажаришда фойдаланилган. Натижада, олий таълим муассасаларида таълим жараёнларининг ахборот-методик таъминотини яратиш ва таълим сифатини ошириш имконияти яратилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish