Sayt test rejimida ishlamoqda

Умаров Нурали Шерматовичнинг 
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Давлат ер кадастрини ГАТ технологиялари асосида картографик таъминлашнинг илмий асосларини яратиш”, 11.00.06 – “Геодезия. Картография” (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2021.1.PhD/Т2174
Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони:
Мурадуллаев Насриддин, техника фанлари номзоди, доцент
Диссертация бажарилган муассаса номи: Диссертация Мирзо Улуғбек номидаги Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.Т.10.02 рақамли Илмий кенгаш асосидаги бир марталик Илмий Кенгаш.
Расмий оппонентлар: география фанлари доктори, профессор Аббасов Субхон Бурхонович, техника фанлари номзоди, доцент Абдуллаев Тўлқин Мансурович.
Етакчи ташкилот: Ислом Каримов номидаги Тошкент техника университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: давлат ер кадастрини ГАТ технологиялари асосида геодезик ва картографик таъминлашнинг илмий асосларини яратишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
масофадан зондлаш, ГАТ технологиялари ва картографик усуллар асосида рақамли ер кадастр карталарини яратиш ва янгилашнинг технологик жараёнлари такомиллаштирилган;
ер кадастри объектларининг геомаълумотлар базасидаги вектор қатламларни KML ва KMZ формат бирлиги асосида “Google Earth Pro” дастурига интеграция қилиш орқали онлайн ер майдонларини йўқламадан ўтказиш ва ер мониторингини юритиш тартиби ишлаб чиқилган;
геодезик дала ўлчаш натижалари ва уч ўлчамли ер кадастр карталари асосида қавариқ ҳамда ботиқ юзаларни ҳисоблашнинг математик модели яратилган; 
ер майдонларининг уч ўлчамли моделини яратиш ва миқдор кўрсаткичларини ҳисоблаш жараёни “ArcGIS” дастурининг “Model Builder” модулини қўллаш орқали автоматлаштирилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Давлат ер кадастрини ГАТ технологиялари асосида картографик таъминлашнинг илмий асосларини яратиш бўйича олинган натижалар асосида:
масофадан зондлаш, ГАТ технологиялари ва картографик усуллар асосида рақамли ер кадастр карталарини яратиш ва янгилаш технологиясидан Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигининг Самарқанд вилояти бошқармасида ва Булунғур туман бўлимида жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигининг 2022 йил 24 октябрдаги 06-09226-сонли маълумотномаси). Натижада, ушбу технология асосида уч ўлчамли ер кадастр карталарини тезкор равишда яратиш ва янгилаш имконияти пайдо бўлган;
ер кадастри объектларининг геомаълумотлар базасидаги вектор қатламларни KML ва KMZ формат бирлиги асосида “Google Earth Pro” дастурига интеграция қилиш орқали онлайн ер майдонларини йўқламадан ўтказиш ва ер мониторингини юритиш тартиби Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси ҳузуридаги  Кадастр агентлигининг Самарқанд вилояти бошқармасида ва Булунғур туман бўлимида жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигининг 2022 йил 24 октябрдаги 06-09226-сонли маълумотномаси). Натижада, ер майдонларини йўқламадан ўтказиш ва ер мониторингини юритишнинг иқтисодий самарадорлиги оширилган;
геодезик дала ўлчаш натижалари ва уч ўлчамли кадастр карталари асосида қавариқ ва ботиқ юзаларни ҳисоблашнинг математик модели Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси ҳузуридаги  Кадастр агентлигининг Самарқанд вилояти бошқармасида ва Булунғур туман бўлимида жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси ҳузуридаги  Кадастр агентлигининг 2022 йил 24 октябрдаги 06-09226-сонли маълумотномаси). Ушбу математик моделни татбиқ қилиш натижасида ер ҳисобини юритиш услуби такомиллаштирилган;
ер майдонларининг уч ўлчамли моделини яратиш ва миқдор кўрсаткичларини ҳисоблаш жараёни “ArcGIS” дастурининг “Model Builder” модулини қўллаш орқали автоматлаштирилганлиги Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси ҳузуридаги  Кадастр агентлигининг Самарқанд вилояти бошқармасида ва Булунғур туман бўлимида жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Давлат Солиқ қўмитаси ҳузуридаги Кадастр агентлигининг 2022 йил 24 октябрдаги 06-09226-сонли маълумотномаси). Натижада, ушбу автоматлаштирилган тизим ер ҳисоби тўғрисидаги тезкор маълумотларни олиш самарадорлигини оширишга эришилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish