Sayt test rejimida ishlamoqda

Уринов Элмурод Муроджоновичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Актив видеокузатув тизимларида юз тасвирига дастлабки ишлов бериш алгоритмлари», 05.01.03 – Информатиканинг назарий асослари (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2022.4.PhD/Т2080.
Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Фозилов Шавкат Хайруллаевич, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти, DSc.13/30.12.2021.T.142.01.
Расмий оппонентлар: Мухамедиева Дилноз Тулкуновна, техника фанлари доктори, профессор; Ҳамроев Алишер Шодмонқулович, техника фанлари фалсафа доктори (PhD).
Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади юз тасвири асосида шахсни биометрик идентификациялаш тизимларига уюштирилувчи сохта ҳужумларни аниқлаш алгоритмлари ҳамда дастурий мажмуасини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
тасвирнинг ёруғлик интенсивлиги кам бўлган канали таҳлили асосида «туман» эффектини камайтириш алгоритми ишлаб чиқилган;
ўртача ёрқинлик сақланган ҳолда гистограммани текислаш орқали тасвир сифатини яхшилаш алгоритми ишлаб чиқилган;
турли текислик бурчаклари остида акс этган юз соҳаларини аниқлаш учун босқичма-босқич созлашга асосланган такомиллаштирилган нейрон тармоқ модели ишлаб чиқилган;
қисман окклюзия ҳолатидаги юз тасвирини аниқлаш учун локал белгилар фазосини шакллантириш алгоритми ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: Актив видеокузатув тизимларида юз тасвирига дастлабки ишлов бериш ва характерловчи белгиларини ажратиш алгоритмлари ва дастурий мажмуаси бўйича олинган натижалар асосида: 
кам ёритилганлик ва ноқулай об-ҳаво шароитларида олинган тасвирлар сифатини ошириш алгоритмлари ҳамда турли текислик бурчаклари ва қисман окклюзия ҳолатидаги юз тасвирларини аниқлашга мўлжалланган алгоритмлар аосида ишлаб чиқилган дастурий мажмуа Фарғона вилоят мактабгача таълим бошқармаси ташқи видеокузатув тизимлари учун жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлигининг 2022 йил 7 октябрдаги 02-02/2-2667-сон маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижасида тасвирга олишнинг ноқулай шароитларида ташкилотнинг назорат қилинадиган ҳудудга кириш ҳуқуқига эга бўлган шахсларни идентификация қилиш аниқлигини 10% га оширилди;
кам ёритилганлик ва ноқулай об-ҳаво шароитларида олинган тасвирлар сифатини ошириш алгоритмлари ҳамда турли текислик бурчаклари ва қисман окклюзия ҳолатидаги юз тасвирларини аниқлашга мўлжалланган алгоритмлар аосида ишлаб чиқилган дастурий мажмуа Фарғона вилояти Фарғона тумани 45-мактабгача таълим ташкилотига жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлигининг 2022 йил 7 октябрдаги 02-02/2-2667-сон маълумотномаси). Илмий тадқиқот натижасида тасвирга олишнинг ноқулай шароитларида ташкилотнинг назорат қилинадиган ҳудудга кириш ҳуқуқига эга бўлган шахсларни идентификация қилиш аниқлигини 10% га оширилди.

Yangiliklarga obuna bo‘lish