Sayt test rejimida ishlamoqda

Усмонов Иномжон Исроиловичнинг 
фалсафа доктори (PhD) Диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I.Умумий маълумотлар:
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Қовун уруғига босқичли электротехнологик ишлов беришнинг параметрларини асослаш, 05.05.07 – Қишлоқ хўжалигида электр технологиялар ва электр ускуналар ихтисослиги (техника фанлари бўйича).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2022.2.PhD/T2907
Илмий раҳбар: т.ф.д., профессор. А.Мухаммадиев. 
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: “Тошкент ирригатсия ва қишлоқ хўжалигини механизатсиялаш муҳандислари институти” Миллий тадқиқот университети, DSc.03/30.12.2019.Т.10.01
Расмий оппонентлар: Исақов Абдусаид Жалилович, техника фанлари доктори, профессор; Ахмедов Олимжон Турсунбоевич техника фанлари номзоди, доцент.
Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади қовун уруғига босқичли электротехнологик ишлов беришнинг энергетик параметрларини асослаш орқали сифатли, биологик хоссалари бир-бирига яқин, лаборатория ва дала шароитидаги унувчанлиги юқори бўлган сара уруғлик олишни таъминлашдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги 
қовун уруғларини электр майдонида саралаш учун энергия ва ресурстежамкор электр саралагич қурилмаси ишлаб чиқилган;
қовун уруғларининг электр саралагич қурилмасининг иш органи юзасидан узилиш бурчаклари ва электродларга бериладиган кучланишнинг қиймати уларнинг массасига боғлиқ равишда асосланган;
қовун уруғини саралаш, ултрабинафша нур таъсирида ва электр фаоллаштирилган сувда намлаш йўли билан авжлантириш босқичларини ўз ичига олган электротехнология ишлаб чиқилган;
қовун уруғига босқичли электротехнологик ишлов беришнинг меъёрий параметрлари уларнинг сифат кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда аниқланган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Қовун уруғига босқичли электротехнологик ишлов беришнинг параметрларини асослаш бўйича олинган натижалар асосида:
қовун уруғига босқичли электротехнологик ишлов берадиган қурилма ва ускуна Фарғона вилояти Данғара туманидаги фермер хўжаликларига жорий қилинган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 9 августдаги №07/35-04/5410-сон маълумотномаси). Натижада қовун уруғининг сарфи 1,8-2,0 мартага камайиб, ниҳолларни бир текис ва равон униб чиқиши ҳамда тез ривожланиши таъминланган;
қовун уруғига босқичли электротехнологик ишлов берадиган қурилма ва ускуна Фарғона вилояти Данғара туманидаги фермер хўжаликларига жорий қилинган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 9 августдаги №07/35-04/5410-сон маълумотномаси). Натижада хосил 10-12 кун эрта пишиб етилиб, ҳосилдорлик 12-18 фоизга кўпайган;
қовун уруғига ишлов берадиган қурилма ва ускунани ишлаб чиқаришни ўзлаштириш мақсадида лойиҳа-конструкторлик ҳужжатлари (дастлабки талаблар ва чизмалар) “BMKB-Agromash” АЖ да лойиҳалаш жараёнига жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 9 августдаги №07/35-04/5410-сон маълумотномаси). Натижада қовун уруғига ишлов берадиган асосланган параметрларга эга қурилма ва ускуналарни саноат усулида ишлаб чиқариш имкони яратилган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish