Sayt test rejimida ishlamoqda

Қурбонов Низом Азизовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мириззи синдроми билан асоратланган ўт тош касаллиги хирургик давосини такомиллаштириш», 14.00.27 – Хирургия (тиббиёт фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2021.2.PhD/Tib1974.
Илмий раҳбар: Давлатов Салим Сулаймонович, тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Бухоро давлат тиббиёт институти, DSc.04/30.04.2022.Tib.93.01. 
Расмий оппонентлар: Эшонходжаев Отабек Джураевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ўроқов Шухрат Тўхтаевич, тиббиёт фанлари доктори.
Етакчи ташкилот: Жанубий Қозоғистон тиббиёт академияси.
Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Мириззи синдроми билан асоратланган ўт-тош касаллиги хирургик давосини такомиллаштиришдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
клиник, лаборатор ва инструментал текшириш усуллари орқали олинган маълумотлар асосида ўт тош касаллиги ташхисланган беморларда Мириззи синдромини башоратлашнинг специфик баҳолаш шкаласи такомиллаштирилган;
Мириззи синдромининг магистрал ўт йўлларининг шикастланиш сатҳига кўра 2 типга ажратиш таснифи ишлаб чиқилган;
магистрал ўт йўллари шикастланиш сатҳига кўра Мириззи синдромининг 2 типини ҳисобга олган ҳолда жарроҳлик тактикасини танлаш дастури ишлаб чиқилган. 
холецистэктомия қилинган Мириззи синдроми билан оғриган беморларнинг ҳаёт сифатини баҳолаш учун махсус шкала операциядан кейинги даврга таъсир қилувчи омилларни текшириш ва постхолецистэктомик синдроми эҳтимолини ҳисобга олган ҳолда оптималлаштирилди.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. 
Мириззи синдроми билан асоратланган ўт тош касаллиги бўлган беморларни жарроҳлик даволашни яхшилаш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
операциягача бўлган даврда мақбул жарроҳлик тактикасини танлаш ва магистрал ўт йўлларини интраоперацион ятроген шикастланиши олди олиш бўйича олиб борилган тадқиқотнинг илмий натижалари асосида ишлаб чиқилган «Тактико-технические аспекты диагностики и лечения синдрома Мириззи» номли услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2022 йил 27 апрелдаги 8н-з/384-сон маълумотномаси). Таклиф этилган тавсиялар операция йўлини танлашга ва постхолецистэктомик синдромни олдини олишга комплекс ёндашув орқали Мириззи синдроми билан асоратланган ўт тош касаллигини жаррохлик йўли билан даволаш тактикасини танлашни мақбуллаштириш имконини берган;
Мириззи синдроми билан асоратланган ўт тош касаллиги бўлган беморларни ташхислаш ва жаррохлик йўли орқали даволаш сифатини яхшилаш бўйича олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш, хусусан, Жиззах вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази ва Қашқадарё вилояти Китоб туман тиббиёт бирлашмаси амалиётига жорий этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигини 2022 йил 20 июндаги 8н-з/301-сон маълумотномаси). Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши операциядан кейинги эрта асоратлар частотасини 16,4% дан 3,2% гача, кечки операциядан кейинги асоратлар частотасини 15,6% дан 0% гача пасайтириши ҳисобига тиббий ёрдам кўрсатиш, сифатини яхшилаш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish