Sayt test rejimida ishlamoqda

Махсудов Бобомурод Юлдошовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўп мақсадли ер ахборотлар базасини яратиш услубиятини такомиллаштириш (Бухоро вилояти мисолида)», 06.01.10-«Ер тузиш, кадастр ва ер мониторинги» (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:№ В2021.4.PhD/Т2428
Илмий раҳбарнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони:
Ташпулатов Сарвар Анварович, техника фанлари номзоди, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: «Ўздаверлойиҳа» давлат илмий-лойиҳалаш институти.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини меҳанизациялаш муҳандислари институти” миллий тадқиқот университети ҳузуридаги DSc.03/30.12.2019.Т.10.02 рақамли Илмий Кенгаш.
Расмий оппонентлар: Сафаров Эшқобил Юлдашевич – профессор, техника фанлари доктори; Бобожонов Аллаберган Рузимович – доцент, иқтисод фанлари номзоди.
Етакчи ташкилот – Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: кўп мақсадли ер ахборотлар базасини яратиш услубиятини такомиллаштириш ва ер ахборотлар базаси моделини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
кўп мақсадли ер ахборотлар базасига кирувчи дастлабки маълумотлар таркибига қўйиладиган талаблар меъёрий-техник ҳужжатлар ва тажриба ҳудуди  материаллари билан асослантирилган;
кўп мақсадли ер ахборотлар базасининг структураси ва модели техник талабларни тизимлаштириш ва янги атрибут устунлар қўшиш орқали такомиллаштирилган;
кўп мақсадли ер ахборотлар базаси ArcGIS классификатори, «атрибут домени», фазовий объект қуйи типи яратилган ва рақамли хариталарни яратиш жараёнида «топологик қоидалари» амалий тажрибалар натижасида ишлаб чиқилган;
кўп мақсадли ер ахборотлар базасини яратиш услубиёти маълумотлар таркибини янгилаш, тизимлаштириш ва моделлаштириш ёрдамида такомиллаштирилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Кўп мақсадли ер ахборотлар базасини яратиш услубиятини такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
Бухоро вилояти Вобкент туманининг 2 306  гектар қишлоқ хўжалиги ер майдонлари учун электрон рақамли ер кадастри хариталари яратилган ва Ўзбекистон Ер ресурслари, геодезия, картография, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасида амалиётга жорий этилган (Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасининг 2020 йил
10 сентябрдаги 03-05-7881-сон ахборотномаси). Натижада, туманнинг ягона электрон рақамли ер кадастри хариталари ерларнинг табиий, хўжалик ва ҳуқуқий режими, тоифалари, сифат хусусиятлари, ер участкаларининг ўрни ва ўлчамлари, уларнинг ер эгалари, ердан фойдаланувчилар, ижарачилар тўғрисидаги ахборотлар ва ҳужжатлар тизимини автоматлаштириш имконини берган;
Бухоро вилояти Вобкент тумани мисолида яратилган ер ахборотлар базаси Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасида амалиётга жорий этилган (Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасининг 2020 йил 10 сентябрдаги 03-05-7881-сон ахборотномаси). Натижада, яратилган ер ахборотлар базаси туманда мавжуд бўлган барча ер тоифлари аниқ ҳисобини юритиш имконини берган, онлайн ер геопорталини яратишда асос бўлиб хизмат қилган;
«Ер ахборот тизимларини яратиш» мавзусидаги илмий-амалий тавсиянома ишлаб чиқилган ва Қишлоқ хўжалиги вазирлиги тизимида ҳамда Олий ўқув юртларида амалиётга жорий этилган (Qishloq xo‘jaligi vazirligining 2021 yil 23 noyabrdagi 03/038-038-1-04/383-son ma’lumotnomasi; ТАҚИ 2021 йил 25 ноябрдаги 529-сон маълумотномаси). Ушбу тавсиянома, республиканинг қишлоқ хўжалиги ерларини рақамлаштириш ва геоахборот тизимларини ишлаб чиқишда, соҳа мутахассисларига, шунингдек, ўқув ишлаб чиқариш жараёнларида ўқув-услубий жиҳатдан халқаро тажрибаларни ўрганишда қўлланма сифатида хизмат қилмоқда.

Yangiliklarga obuna bo‘lish