Sayt test rejimida ishlamoqda

Хасанов Адхамжон Акрамовичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар.
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Қалқонсимон без фолликула раки регуляторикасини математик моделлаштириш», 05.01.07 – Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Т511.
Илмий раҳбар: Хидирова Моҳинисо Бахромовна, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти.
Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, Илмий кенгаш рақами: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти, DSc.13/30.12.2021.T.142.01.
Расмий оппонентлар: Мухамедиева Дилдора Кабиловна, техника фанлари доктори; Болтибаев Шухратжон Комилжанович, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).
Етакчи ташкилот: Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Нукус филиали.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади қалқонсимон без ҳужайралари регулятор механизмлари фаолиятини тадқиқ қилиш учун математик моделларни яратиш, такомиллаштириш, сонли ҳисоблаш алгоритмлари ва дастурий мажмуасини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
ҳужайралар тўплами функционал бирлиги асосида қалқонсимон без фолликул ҳужайраларининг ҳаётий фаолияти даврида ўзаро алоқасини ифодаловчи биологик схема ишлаб чиқилган;
ҳужайралар тўплами функционал бирлиги асосида қалқонсимон без фолликула ҳужайралари регулятор механизмлари фаолиятини ифодаловчи математик модель ишлаб чиқилган;
қалқонсимон без фолликула ҳужайралари регулятор механизмларининг норма ва аномал режимлари, хаос соҳасидаги «r-windows» ҳамда «қора ўрама» соҳасини аниқлаш масаласини ечиш учун сонли ҳисоблаш алгоритмлари ишлаб чиқилган;
қалқонсимон без фолликула ҳужайралари регулятор механизмлари фаолиятининг математик модель тенгламаларининг сонли ҳисоблаш алгоритмлари вақтий кечикишни ҳисобга олган ҳолда такомиллаштирилган; 
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши: 
қалқонсимон без фолликула ҳужайралари регулятор механизмлари фаолиятини тадқиқ қилиш учун ишлаб чиқилган математик моделлар, ҳисоблаш алгоритмлар ҳамда дастурий восита асосида:
Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий- амалий тиббиёт маркази Наманган филиалида (Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг 2022 йил 7-июндаги 33-8/3504-сон маълумотномаси). Натижада, қалқонсимон без фаолиятининг норма ва аномал ҳолатларини аниқлаш сифати – математик моделларнинг адекватлиги жиҳатидан 5-7%, вақт сарфини камайиши ҳамда иш унумдорлигини 8-10% га ортишига имкон берган; 
«Shaffof shifo» ва «Sherdor medical» МЧЖда (Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш 2022 йил 7-июндаги 33-8/3504-сон маълумотномаси). Ўтказилган ҳисобий тажрибалар натижасида қалқонсимон без фаолиятининг норма ва аномал ҳолатлари мавжудлиги аниқланди ва ҳисобий тадқиқ этишдаги вақт сарфини камайиши ҳисобига иш унумдорлиги 7-9% га оширишга эришилган; 
Республика ихтисослаштирилган эндокринология илмий-амалий тиббиёт маркази Самарқанд филиалида (Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг 2022 йил 7-июндаги 33-8/3504-сон маълумотномаси). Натижада қалқонсимон без ҳужайраларининг норма ва аномал фаолиятини тез ва аниқ ташхислашда вақт сарфини 1.5-2 мартага камайтириш ҳамда динамик хаос соҳасидаги «r-windows» ларни аниқлаган ҳолда даволашга самарали ёндашиш чораларини ишлаб чиқиш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish