Sayt test rejimida ishlamoqda

Шамсиев Расул Заировичнинг
фалсафа доктори (PhD) диссертация ҳимояси ҳақида эълон

I. Умумий маълумотлар. 
Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи):
«Табиий-ҳудудий объектларнинг космик суратларга комплекс-функционал ишлов беришнинг ахборот-аналитик тизими», 05.01.02 – Тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш (техника фанлари).
Диссертация мавзуси руйхатга олинган рақам: №В2017.1.PhD/Т41.
Илмий раҳбар: Усманов Ришат Ниязбекович, техника фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти.
Илмий кенгаш фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, Илмий кенгаш рақами: Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти, DSc 13/30.12.2021.Т.142.01.
Расмий оппонентлар: Кабильджанов Александр Сабитович, техника фанлари номзоди, доцент, Сулюкова Лариса Фаритовна, техника фанлари доктори, к.и.х.
Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.
II. Тадқиқотнинг мақсади: Ахборот-аналитик тизимда комплекс функционал ёндашув ва коллектив қарорларни қабул қилиш алгоритмлари ҳамда дастурий мажмуасини ишлаб чиқишдан иборат.
III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
спектрал ёрқинликни таҳлил қилиш ва структуравий таҳлил усулларига асосланган Ерни масофадан зондлаш маълумотларни қайта ишлашнинг технологик ёндашувлари ишлаб чиқилган;
автоматлаштирилган бошқарув қарорларини қабул қилиш янги қуйи тизими асосида Ерни масофавий зондлаш маълумотларини қайта ишлашда ахборот-аналитик тизимининг архитектураси ишлаб чиқилган;
ахборот-аналитик тизимда Ерни масофавий зондлаш маълумотларини қайта ишлаш усулини танлаш асосида коллектив қарор қабул қилиш алгоритми ишлаб чиқилган;
геологик картографик маълумотлар билан таққосланадиган натижаларни олишда масофавий зондлаш маълумотларини қайта ишлаш усулларини танлаш асосида қарорлар қабул қилиш учун ахборот таъминоти билан мураккаб-функционал космик суратни шакллантиришнинг умумлаштирилган алгоритми ишлаб чиқилган.
IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:
Диссертацияда таклиф этилган масофавий зондлаш маълумотларини қайта ишлаш методологияси ва коллектив қарорлар қабул қилиш алгоритми асосида яратилган космик суратларни комплекс-функционал қайта ишлашнинг ахборот-аналитик тизими ва қарорларни қабул қилишни қўллаб-қувватлаш дастурий мажмуаси асосида:
геологик картографик маълумотлар билан таққосланадиган натижаларни олишда масофавий зондлаш маълумотларини қайта ишлаш усулларини танлаш асосида қарорлар қабул қилиш учун ахборот таъминоти билан мураккаб-функционал космик суратни шакллантиришнинг умумлаштирилган алгоритми «ЕМЗ ва ГИС технологиялари маркази» давлат корхонасига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси давлат геология ва минерал ресурслар қўмитасининг 2022 йил 5 майдаги 04-2403-сон маълумономаси). Натижада Ерни масофадан зондлаш маълумотларини қайта ишлаш тезлигини ошириш орқали геологик объектларда истиқболли майдонларни ажратишнинг ишончлилигига ва юқори самарадорликка эришишга хизмат қилган;
ахборот-аналитик тизимда Ерни масофавий зондлаш маълумотларини қайта ишлаш усулини танлаш асосида коллектив қарор қабул қилиш алгоритми Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси ҳузуридаги Хавфли геологик жараёнларни кузатиш Давлат хизматига жорий қилинди (Ўзбекистон Республикаси давлат геология ва минерал ресурслар қўмитасининг 2022 йил 5 майдаги 04-2403-сон маълумономаси). Ерни масофадан зондлаш (ЕМЗ) маълумотларини қайта ишлаш тезлигини ошириш орқали иқтисодий самара олиш имконини берган.

Yangiliklarga obuna bo‘lish